© 2019              Algemene voorwaarden  |  Disclaimer  |  Privacy
SPORT-TREK vzw   hecht   belang   aan   de   privacy van   alle   gebruikers.   Hoewel   de   meeste   informatie   op www.sport-trek.be   beschikbaar is   zonder   dat   er   persoonlijke   gegevens   moeten   worden   verstrekt,   is   het   mogelijk   dat   de   gebruiker   om   persoonlijke   informatie gevraagd   wordt.   Deze   informatie   zal   enkel   gebruikt   worden   in   het   kader   van   een   strikte   opvolging   van   uw   informatie-aanvraag.   De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Alle   persoonsgegevens   worden   verwerkt   in   overeenstemming   met   de   privacywet   van   08/12/1992   en   worden   nooit   doorgegeven aan   derden,   tenzij   dit   noodzakelijk   is   voor   het   verlenen   van   de   diensten   of   tenzij   de   inschrijver   zich   hier   voorafgaand   mee   akkoord heeft   verklaard.   Conform   de   privacywet   beschikt   de   gebruiker   over   een   wettelijk   recht   op   inzage   en   eventuele   correctie   van   zijn persoonsgegevens.    Mits    bewijs    van    identiteit    kunt    u    via    een    schriftelijke,    gedateerde    en    ondertekende    aanvraag    gratis    de schriftelijke   mededeling   bekomen van   uw   persoonsgegevens.   Indien   nodig   kunt   u   ook vragen   de   gegevens   te   corrigeren   die   onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. SPORT-TREK   vzw   kan   anonieme   of   geaggregeerde   gegevens   verzamelen   van   niet-persoonlijke   aard   zoals   browsertype   of   IP-adres, het   besturingsprogramma   dat   u   gebruikt   of   de   domeinnaam   van   de   website   waarlangs   u   naar   www.sport-trek.be   gekomen   bent   of waarlangs    u    die    verlaat.    Dit    maakt    het    voor    de    organisatie    mogelijk    om    SPORT-TREK    vzw    permanent    te    optimaliseren    voor gebruikers. Tijdens   een   bezoek   aan   www.sport-trek.be   kunnen   cookies   op   de   harde   schijf   van   uw   computer   geplaatst   worden   en   dit   enkel   en alleen   om   de   website   beter   af   te   stemmen   op   de   behoeften   van   de   terugkerende   bezoeker.   Deze   cookies   worden   niet   gebruikt   om het   surfgedrag   van   de   bezoeker   op   andere   websites   na   te   gaan.   Uw   internetbrowser   laat   u   toe   dat   u   het   gebruik   van   cookies verhindert,   dat   u   een   waarschuwing   ontvangt   wanneer   een   cookie   geïnstalleerd   wordt   of   dat   u   de   cookies   nadien   van   uw   harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser. SPORT-TREK   vzw   behoudt   zich   het   recht   om   dit   ‘privacy   statement’   bij   te   werken   en   de   inhoud   van   haar   website   te   allen   tijde   aan   te passen.