© 2019              Algemene voorwaarden  |  Disclaimer  |  Privacy
Inschrijven   kan   enkel   online   via   onze   website.   Als   je   op   de   knop   hierboven   klikt,   kom   je   terecht   op   ons   online   inschrijvingsformulier. Het   invullen   van   dit   formulier   neemt   ongever   vijf   minuten   in   beslag.   Om   je   inschrijving   af   te   ronden,   zal   gevraagd   worden   om   akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden . Deze voorwaarden kan je op voorhand HIER  nalezen. We   willen   met   aandrang   vragen   alle   gevraagde   gegevens   zorgvuldig   in   te   vullen.   Het   is   namelijk   belangrijk   dat   wij   beschikken   over   de correcte persoonsgegevens van elke deelnemer.
Binnen   de   vijf   werkdagen   na   inschrijving   ontvang   je   van   ons   een   bevestiging   per   e-mail.   Bijgevoegd   zal   je   ook   een   reiscontract   vinden met   het   gefactureerde   inschrijvingsgeld.   Hou   er   rekening   mee   dat   jouw   inschrijving   pas   definitief   is   na   betaling   van   het   voorschot   of het totaalbedrag. Alle informatie hierover vind je terug op het reiscontract. Enkele   weken   voor   vertrek   zult   u   een   e-mail   ontvangen   waarin   gevraagd   wordt   naar   de   medische   gegevens   van   de   deelnemer.   Neem zeker   voldoende   tijd   om   deze   medische   fiche   nauwkeurig   in   te   vullen.   Gezien   het   buitenlandse   en   avontuurlijke   karakter   van   de   reis,   is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van eventuele medische problemen bij de kinderen. Ongeveer    één    maand    voor    vertrek    organiseren    wij    traditioneel    een    info-avond    voor    zowel    ouders    als    deelnemers.    Tijdens    dit infomoment   presenteren   wij   het   stageprogramma   en   krijg   je   de   laatste   praktische   reisinformatie.   Bovendien   is   het   een   ideaal   moment voor    de    ouders    om    de    stagebegeleiders    te    ontmoeten    en    voor    de    kinderen    om    al    eens    kennis    te    maken    met    hun    toekomstige reisgenoten.